Drodzy uczestnicy!
Serdecznie dziękujemy za Wasz udział w Konferencji!

Finalną wersję materiałów konferencyjnych można pobrać tutaj.

Chętnych zapraszamy również do zapoznania się z galerią zdjęć z Konferencji 🙂

Komitet Organizacyjny Konferencji

O konferencji

Organizatorem XIV konferencji ELTE 2023 jest Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej. Konferencja odbędzie się w dniach 18-21 kwietnia 2023 roku. Jako miejsce konferencji, podobnie jak w roku 2013, wybraliśmy XIV-wieczny Zamek Krzyżacki w mazurskim mieście Ryn. Walory tego miejsca, zostały docenione przez uczestników poprzednio organizowanej konferencji ELTE 2013.

Do udziału w nadchodzącej edycji konferencji i prezentacji wyników swoich prac gorąco zachęcamy studentów, doktorantów i pracowników naukowych prowadzących badania z zakresu elektroniki, fotoniki i energoelektroniki, w tym dla zastosowań w naukach medycznych i bioinżynierii, oraz w działaniu na rzecz poszanowania energii.

Tematyka konferencji

1. Mikro- i nanoelektronika
 • specjalizowane układy scalone (ASIC), układy mikroprocesorowe oraz układy scalone nowej generacji – modelowanie, projektowanie, testowanie, prototypowanie;
 • przyrządy i struktury półprzewodnikowe (w tym nowe technologie integracji trójwymiarowej przyrządów, nowe modele przyrządów, struktury ultracienkie lub niskowymiarowe, przyrządy i układy bazujące na materiałach organicznych, czujniki)  – modelowanie i symulacje, projektowanie elektryczne, mechaniczne i termiczne, charakteryzacja;
 • struktury, przyrządy, systemy elektroniczne i układy scalone dedykowane technikom medycznym, bioinżynierii oraz „energy harvesting” (w tym do zasilania węzłów IoT);
 • technologie i nanotechnologie materiałów niskowymiarowych (M-Xenów, grafen, itp.), warstw (w tym ultracienkich), struktur (w tym niskowymiarowych) i przyrządów elektronicznych (w tym bazujących na materiałach organicznych) – symulacja, metody kontroli, optymalizacja i diagnostyka procesów technologicznych;
 • technologia mikromontażu przyrządów półprzewodnikowych oraz technologia montażu SMD;
 • spintronika i magnetoelektronika;
 • elektronika drukowana, organiczna oraz zdatna do noszenia (wearable electronics);
 • elektronika kosmiczna;
 • modelowanie, projektowanie, wytwarzanie, charakteryzacja oraz zastosowanie przyrządów i systemów elektronicznych wykonanych w oparciu o technologie półprzewodników z szeroką przerwą energetyczną.
2. Fotonika
 • układy fotoniki scalonej (ASPIC), w tym krzemowej fotoniki scalonej – modelowanie, projektowanie, charakteryzacja, testowanie;
 • przyrządy (laserowe źródła światła, modulatory, detektory, ogniwa fotowoltaiczne, biernie elementy elementy fotoniczne, pasywne i aktywne elementy fotoniki światłowodowej oraz fotoniki zintegrowanej), czujniki, struktury fotoniczne (w tym kryształy fotoniczne i struktury metamateriałowe), systemy fotoniczne (w tym systemy fotowoltaiczne i systemy obrazowania w zakresie VIS, IR oraz THz) – modelowanie i symulacje, projektowanie, charakteryzacja i testowanie;
 • fizyka, technologie i aplikacje w zakresie pasma terahercowego;
 • technologie i nanotechnologie materiałów fotonicznych, warstw (w tym ultracienkich), struktur fotonicznych (w tym niskowymiarowych) i przyrządów fotonicznych – symulacja, metody kontroli, optymalizacja i diagnostyka procesów technologicznych;
 • struktury, przyrządy, systemy fotoniczne i układy scalone dedykowane technikom medycznym, bioinżynierii i inżynierii bezpieczeństwa;
 • fotonika drukowana 3D i organiczna.
3. Mikrosystemy
 • modelowanie/projektowanie elektryczne, optyczne, mechaniczne, termiczne mikrosystemów;
 • wytwarzanie i charakteryzacja struktur MEMS i MOEMS;
 • metrologia mikro- i nanostruktur;
 • struktury MOEMS dla zastosowań kosmicznych;
 • czujniki i inteligentne systemy czujnikowe;
 • systemy lab-on-a-chip;
 • mikro- i nanosystemy w biomedycynie;
 • mikrosystemy dla IoT i Przemysłu 4.0.
4. Materiały elektroniczne i fotoniczne
 • wytwarzanie i wszechstronna charakteryzacja materiałów elektronicznych oraz pasywnych i aktywnych materiałów fotonicznych;
 • materiały dla zastosowań w fotowoltaice;
 • zawansowane technologie materiałów sensorowych;
 • nanotechnologie w zastosowaniach do wytwarzania materiałów elektronicznych i fotonicznych oraz metamateriałów;
 • nano- i biomateriały w strukturach i przyrządach elektronicznych, fotonicznych i mikrosystemach;
 • zaawansowane metody analizy materiałów i struktur elektronicznych oraz fotonicznych.