Historia konferencji ELTE

Konferencja ELTE jest cykliczną konferencją polskiego środowiska elektroników. Twórcami idei i inicjatorami konferencji byli doc. dr Andrzej Hałas z Politechniki Wrocławskiej, prof. dr hab. Franciszek Kaczmarek z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz prof. dr hab. inż. Wiesław Woliński i prof. Bogdan Paszkowski z Politechniki Warszawskiej. Pierwsza konferencja ELTE została zorganizowana przez Politechnikę Wrocławską w 1980 roku w Karpaczu, a następnie co 3 lata rotacyjnie organizowana była przez wiodące polskie ośrodki naukowe: Akademię Górniczo-Hutniczą (trzykrotnie), Politechnikę Warszawską (czterokrotnie), Politechnikę Wrocławską (pięciokrotnie). Organizatorem jednej z edycji konferencji ELTE był również Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wszystkie edycje ELTE, gromadząc szerokie rzesze specjalistów, stawały się znaczącymi forami wymiany idei naukowych oraz stwarzały możliwości kontaktów z firmami prowadzącymi działalność w tym obszarze. Dotychczas odbyło się trzynaście takich konferencji, organizowanych przez następujące ośrodki naukowe:

 • Instytut Technologii Elektronowej Politechniki Wrocławskiej – ELTE’80,
 • Instytut Technologii Elektronowej (aktualnie Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki) Politechniki Warszawskiej – ELTE’84,
 • Instytut Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu – ELTE’87,
 • Instytut Technologii Elektronowej Politechniki Wrocławskiej – ELTE’90,
 • Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej – ELTE’94,
 • Katedra Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej – ELTE’97,
 • Instytut Techniki Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej (dawne ITE PWr) – ELTE’2000,
 • Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej – ELTE’2004,
 • Katedra Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej – ELTE’2007,
 • Politechnika Wrocławska – ELTE’2010.
 • Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej – ELTE’2013
 • Katedra Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej – ELTE’2016,
 • Politechnika Wrocławska – ELTE’2019.