Zaproszeni Prelegenci

Mikołaj Badura – Politechnika Wrocławska
Zbigniew Brzózka – Politechnika Warszawska
Jan Dziuban – Politechnika Wrocławska
Teodor Gotszalk – Politechnika Wrocławska
Małgorzata Jakubowska – Politechnika Warszawska
Joanna Jankowska-Śliwińska – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
Wojciech Knap – Instytut Wysokich Ciśnień PAN
Krzysztof Kopczyński – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Małgorzata Kujawińska – Politechnika Warszawska
Janusz Lewiński – Politechnika Warszawska
Marcin Motyka – Politechnika Wrocławska
Robert Mroczyński – Politechnika Warszawska
Piotr Orleański – Centrum Badań Kosmicznych PAN
Dorota Pawlak – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
Piotr Perlin – Instytut Wysokich Ciśnień PAN
Ryszard Piramidowicz – Politechnika Warszawska
Tadeusz Pisarkiewicz – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Witold Pleskacz – Politechnika Warszawska
Marek Przybylski – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Jacek Rąbkowski – Politechnika Warszawska
Antoni Rogalski – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Jerzy Rużyłło – Pennsylvania State University
Tomasz Skotnicki – Politechnika Warszawska / Instytut Wysokich Ciśnień PAN
Mariusz Sochacki – Politechnika Warszawska
Wojciech Stęplewski – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Tele- i Radiotechniczny
Andrzej Strójwąs – Carnegie Mellon University
Anna Szerling – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
Mateusz Śmietana – Politechnika Warszawska
Andrzej Taube – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
Artur Wiatrowski – Politechnika Wrocławska
Damian Wojcieszak – Politechnika Wrocławska
Tomasz Woliński – Politechnika Warszawska
Katarzyna Zakrzewska – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Mariusz Zdrojek – Politechnika Warszawska